توضیحات دستیار معاون اول درباره واردات واکسن

 به گزارش الف کاوه اشتهاردی “دستیار معاون اول رئیس جمهور »در خصوص ادعای ممنوعیت واردات واکسن اروپایی نوشت:
 
«تصمیم گیری درباره نوع واکسن، زمانبندی ثبت سفارش و.. بر عهده وزارت بهداشت است و سیاستگذاری علمی و تخصصی را آنها انجام میدهند. تاکنون بیش از ۱۴۰میلیون واکسن خریداری شده و وارداتش همچنان جریان دارد. نه ممنوعیت و توقفی در واردات صورت گرفته و نه اصولا معاون اول به این مسائل ورود میکند»

این توییت در پاسخ کسی که نوشته بود: 
منتشر شده است .

نظر شما !!