تولید صنعتی کاتالیست‌های بازیافت گوگرد

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، تجاری‌سازی کاتالیست‌های تیتانیا و آلومینا از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است، چراکه ساخت آنها منجر به صرفه‌جویی ارزی و کاهش وابستگی به خارج از کشور و همچنین کاهش انتشار گازهای زیان آور در محیط زیست خواهد شد.

در این راستا پژوهشگاه صنعت نفت توانسته به دانش فنی این دو کاتالیست برای تولید صنعتی دست پیدا کند، ولی برای افزایش مقیاس تولید، نیاز است تا با همکاری یک شرکت توسعه دهنده این کاتالیست‌ها انجام شود.

تولید صنعتی موفقیت‌آمیز نسل اول کاتالیست‌ تیتانیای بازیافت گوگرد با همکاری سه جانبه پژوهشگاه صنعت نفت، مدیریت پژوهش، توسعه و فناوری شرکت ملی گاز و شرکت توسعه دهنده انجام شد و بارگذاری آن در پالایشگاه‌های کشور در سال‌های قبل صورت گرفته است.

ارتقاء در کیفیت و کارایی مناسب کاتالیست‌های فرایند بازیافت گوگرد، ساخت، ارزیابی و ارائه مشاوره جهت بهینه‌سازی فرمولاسیون کاتالیست‌های ارتقا یافته تیتانیا و آلومینای فعال در مقیاس نیمه صنعتی و صنعتی مطابق با استاندارد IGS از اهداف این پروژه‌ها است. 

به نقل از روابط عمومی پژوهشگاه صنعت نفت، متقاضی این دو پروژه انستیتو فرآورش گاز است که قرار است تست میدانی کاتالیست‌های تیتانیا و آلومینای فعال در یکی از پالایشگاه‌های منتخب گاز انجام شود.

انتهای پیام

نظر شما !!