تکذیب قطع اینترنت به مدت ۱۰ تا ۱۱ روز در زمان امتحان نهایی

 سرپرست وزارت آموزش و پرورش گفت: قطع اینترنت ۱۰ تا ۱۱ روز زمان آزمون نهایی مدارس تکذیب می شود. 

به گزارش عصرایران، رضا مراد صحرایی امروز در نشستی ادامه داد: این گزینه بررسی شد اما تصمیم گرفته نشد و چنین برنامه ای وجود ندارد

نظر شما !!