«جان زنان ارزش دارد» فریاد امروز ماست که باید جهانی شود/ چرا غرب بر برهنگی زنان اصرار دارد

«حکیمه سقای‌بی‌ریا» عضو هیأت ‌علمی دانشگاه تهران، کارشناس مطالعات آمریکای شمالی، از فعالان حوزه زنان که مدتی را برای تحصیل در آمریکا گذرانده است، در گفت‌وگو با خبرنگار قرآن و فعالیت‌های دینی خبرگزاری فارس با اشاره به اینکه غرب، برهنگی زن را در راستای مسائل ایدئولوژیکش دنبال می‌کند،‌ بیان داشت: غرب از نظر ایدئولوژیک نظام سرمایه‌‌داری را دارد. وقتی تاریخ ظهور غرب یا همان نظام سرمایه‌‌داری را بررسی می‌کنیم،‌ می‌بینیم که پیشرفت را با انباشت ثروت یکی می‌‌داند.

از منظر غرب شی‌پنداری و انسانیت‌زدایی از گروه‌‌های ضعیف‌تر مدنظر است

وی با بیان اینکه سرمایه اصل و پایه نظام سرمایه‌داری است، افزود: در چنین جامعه‌ای همواره شی‌پنداری و انسانیت‌زدایی از گروه‌‌های ضعیف‌تر مدنظر بوده و اتفاق افتاده است. به گونه‌ای که این شی‌پنداری و انسانیت‌‌زدایی در یک برهه‌‌ای به وسیله برده‌‌داری و نظام فکری نژادپرستی صورت گرفته است.

سقای بی‌ریا ابراز داشت: از قرن پانزدهم، شانزدهم به این طرف که استعمار هم رشد کرد و ظهور غرب هم به واسطه استعمار اتفاق افتاد، می‌بینیم که انسان‌های ضعیف‌‌تر عمدتاً به واسطه برده‌داری و استعمار از آن‌ها،‌ انسانیت‌زدایی شده و با شی پنداری مواجه شدند، اینجا ما کاپیتالیسم نژادی «Racial capitalism» را می‌‌بینیم که ظهور می‌‌‌کند.

جان انسان‌‌ها بهانه‌ای برای انباشت ثروت!

وی گفت: همین اتفاق، در مورد زنان در قرن بیستم افتاد که تا کنون هم ادامه دارد. در اینجا سیستم سرمایه‌‌داری نگاهش به انسان‌ها نگاه سرمایه محور است و جان انسان‌‌ها را به واسطه سرمایه‌ای که به بازار می‌آورند نگاه می‌‌کند.  به همین خاطر از اوایل قرن بیستم به بعد با یک پدیده‌ای به عنوان کاپیتالیسم جنسی‌سازی شده «Sexualized capitalism» روبرو می‌شویم.

این فعالان حوزه زنان اظهار داشت:‌ در کاپیتالیسم جنسی‌سازی شده، مواجهه نظام سرمایه‌داری این بار با بدن زنان که به سرمایه تبدیل می‌شود و شی‌پنداری صورت می‌گیرد، انسانیت‌زدایی صورت می‌گیرد و به واسطه این شی‌پنداری، انسانیت‌زدایی و جنسی‌‌سازی بدن زنان، سوداگری می‌کند تا به اصطلاح انباشت ثروتی که مد نظر آن رسیدن به سود بیشتر است، برسد و سال به سال این مسأله گسترش پیدا می‌کند که به وضعیت اسفناک امروز می‌رسیم.

چه کسی شعار «جان زنان ارزش دارد» را سر خواهد داد؟

وی ادامه داد: این در حالی است که هنوز آثار آن نوع نژادپرستی سیستمی را می‌‌بینیم، آثاری که جوامع غربی را آزار می‌دهد و الان به حدی رسیده است این شعار «جان سیاه پوستان اهمیت دارد» سر داده می‌‌شود، خب! سؤال اینجاست که آیا می‌توانیم انتظار داشته باشیم که زنان مانند اقشار زیر دست قبلی در آینده‌ای نه چندان دور فریاد «جان زنان ارزش دارد» سر دهند؟ چه کسی باید این فریاد را جهانی کند؟

سقای ‌بی‌ریا تصریح کرد: همان مسأله‌ای که رهبر انقلاب در دیدار با بانوان به آن اشاره داشتند که در این زمینه غرب نمی‌تواند از حقوق بشر صحبت کند، چرا که غرب به انسان یک نگاه ابزاری دارد. نگاه به زنان در غرب،‌ نگاه اخلاقی نیست، نگاهش نگاه وجدانی نیست، نگاه کنید که چه بر سر خانواده در غرب آمده است. آیا فروپاشی خانواده در آنجا اتفاق نیفتاده است؟ آیا میزان جرم و جنایت در جامعه افزایش پیدا نکرده است.  از تبعات این نوع نگاه، در غرب شاهد تجربه فروپاشی اجتماعی است.

در جامعه اسلامی اساس،‌ کرامت انسانی است

وی افزود:‌ طبیعی است که ما در جامعه اسلامی این ایدئولوژی را نمی‌پذیریم، این نوع نگاه به انسان را نمی‌پذیریم، نمی‌توانیم لوازم آن را هم پذیرا باشیم. در اینجا نگاه به کرامت انسانی، اصل است. در یک زندگی همراه با کرامت در تلاش است که تولید ثروت صورت بگیرد. گیرد. در واقع تولید ثروت وسیله ای برای یک زندگی است که در آن آرامش باشد، اخلاق حکم کند، حقوق انسان‌ها مدنظر باشد.

این عضو هیأت علمی دانشگاه خاطرنشان کرد:‌ در چنین شرایطی نیازمند این هستیم که این نگاه متفاوت را نه تنها در جامعه خودمان ترویج کنیم، بلکه آن را برای دیگر جوامع بیان و بازگو کنیم، تلاش کنیم که صداهای همسویی که در جوامع غربی نگران وضعیت خانواده و کرامت انسان هستند، صدای آن‌‌ها را بلندتر کنیم.

وی ادامه داد: بنابراین در این جنگ ترکیبی که علیه ملت ایران اتفاق افتاده است، این شعار «جان زنان ارزش دارد» باید از طرف جمهوری اسلامی و از طرف ملت ایران بلند شود.

پایان پیام/ ت 707


نظر شما !!