جاودانگی و مرگ در نگاه فیلسوفان و متألهین شرق و غرب/ کتاب "نفس و بدن" منتشر شد

به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، اعتقاد به تداوم زندگانی انسان در حیاتی دیگر جزو باورهای همه فرهنگ‌ها و ادیان پیشین بوده و اندیشه “جاودانگی انسان” قدمتی همپای زندگی بشر دارد؛ اما کیفیت آن به شیوه‌های مختلفی تصور شده است. مسئله جاودانگی را با رویکردهای گوناگون (تأکید آموزه‌ها و نصوص دینی بر جاودانه بودن انسان، نگاه تجربی، و نگرش عقلی و فلسفی) می‌توان بررسی کرد.

در کتاب پیش‌رو برخی از موضوعات و نظریات مهم درباره نفس و بدن بررسی و نقد شده است.

این کتاب در حقیقت مجلد اول از مجموعه 9 جلدی “مطالعات نفس” به شمار می‌آید که در آستانه برگزاری همایش بین‌المللی “جاودانگی نفس در اسلام و مسیحیت” به عنوان یکی از آثار علمی همایش راهی بازار کتاب شده است.

عناوین مقالات منتشر شده در این اثر عبارتند از: تعدد نفس و روح در نگاه ارسطو، نقش حرکت جوهری در تکامل انسان، رابطه نفس و بدن از منظر دکارت و مرلوپونتی، مبانی رابطه نفس و بدن در اندیشه صدرالمتالهین، تاثیرپذیری ملاصدرا از ابن عربی در مسائل نفس‌شناسی، نقد و بررسی رابطه نفس و بدن از دیدگاه دکارت با بهره‌گیری از نظام حکمت، رابطه نفس و بدن از دیدگاه ملاصدرا، بررسی نفس‌شناسی قاضی سعید قمّی و بررسی و نقد و انتقادات شیخ مفید و دیدگاه انسان‌شناختی شیخ صدوق.

در بخشی از این کتاب ذیل عنوان ویژگی‌های روح از نظر شیخ صدوق و انتقادات شیخ مفید می‌خوانیم:

از نظرشیخ صدوق سازنده حقیقت انسان همان روح است و نظر شیخ مفید نیز در این زمینه موافق نظر شیخ صدوق است؛ اما شیخ صدوق پاره‌ای احکام و ویژگی‌ها برای روح بر می‌شمارد که به شدت اعتراض شیخ مفید را برانگیخته است؛ به گونه‌ای که پیش از نقد آرای صدوق، عبارت‌های تندی علیه او به کار می‌برد و سخنان صدوق در زمینه نفوس و ارواح را دور از تحقیق از روی حدس و گمان می‌داند.

از نظر مفید بهتر آن بود که صدوق به نقل اخبار بسنده می‌کرد و به معانی آنها نمی‌پرداخت؛ زیرا در این صورت از گرفتار شدن در تنگناهایی که توان خروج از آن‌ها را نداشت، ایمن می‌ماند اما احکام و ویژگی‌هایی که شیخ صدوق برای ارواح و نفوس برشمرده، عبارتند از: “این‌همانی ارواح و نفوس”، “ارواح؛ نخستین مخلوق خداوند”، “جاودانگی ارواح”، “ارتباط ارواح با ابدان” و “تقدم خلقت ارواح بر خلقت ابدان”.

کتاب “نفس و بدن” را انتشارات پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی و دانشگاه باقرالعلوم (ع) در 306 صفحه راهی بازار کتاب کرده است.

انتهای پیام/

نظر شما !!