جدیدترین وضعیت سهم بازار اپراتورهای همراه اعلام شد

سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری)، در هر فصل، گزارشی رسمی را با عنوان «فصل‌نامه آماری» منتشر و در آن، اطلاعاتی مانند تعداد خطوط واگذار شده، تعداد مشترکان فعال، ضریب نفوذ و سهم بازار اپراتورهای تلفن همراه را اعلام می‌کند.

جلد چهل و چهارم فصل‌نامه آماری، جدیدترین نسخه این گزارش است که آمار مربوط به سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ را منتشر کرده است.

بر اساس این گزارش، در سه‌ماهه چهارم سال ۱۴۰۱، مشترکان فعال همراه اول ۷۸میلیون و ۳۹۷هزار و ۳۶۰ مشترک، مشترکان فعال ایرانسل ۶۴میلیون و ۲۴۵هزار و ۸۵۳ مشترک و مشترکان فعال رایتل ۵میلیون و ۵۹۹هزار و ۹۵ مشترک بوده است. جمع کل خطوط فعال اپراتورها در سه‌ماهه چهارم نیز ۱۴۸میلیون و ۲۴۲هزار و ۳۰۸ مشترک بوده است.

جدیدترین وضعیت سهم بازار اپراتورهای همراه اعلام شد

این در حالی است که در سه‌ماهه سوم سال ۱۴۰۱، مشترکان فعال همراه اول ۷۷میلیون و ۴۳۹هزار و ۳۰۱ مشترک، مشترکان فعال ایرانسل ۶۲میلیون و ۵۶۲هزار و ۳۰۶ مشترک و مشترکان فعال رایتل ۵میلیون و ۶۶۵هزار و ۹۲۹ مشترک بوده است.

جمع کل خطوط فعال اپراتورها در سه‌ماهه سوم نیز ۱۴۵میلیون و ۶۶۷هزار و ۵۳۶ مشترک بوده است. بر این اساس، تنها سهم بازار ایرانسل در میان اپراتورها روند افزایشی داشته و از ۴۲.۹۴۸ درصد در سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱، به ۴۳.۳۳۸ درصد در سه‌ماهه چهارم ۱۴۰۱ رسیده است. این در حالی است که سهم بازار رایتل از ۳.۸۸۹ درصد در سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱، به ۳.۷۷۷ درصد در سه‌ماهه چهارم و سهم بازار همراه اول از ۵۳.۱۶۱ درصد در سه‌ماهه سوم ۱۴۰۱، به ۵۲.۸۸۴ درصد در سه‌ماهه چهارم کاهش پیدا کرده است. به این ترتیب، تنها ایرانسل موفق شده است که سهم بازار خود را  ۰.۳۸۹ درصد افزایش دهد و سهم بازار همراه اول و رایتل به ترتیب به میزان ۰.۲۷۷ و ۰.۱۱۲ درصد با کاهش روبه‌رو شده است.

همچنین مقایسه سهم بازار اپراتورها در سه ماهه چهارم سال ۱۴۰۱ با مدت مشابه سال ۱۴۰۰، نشان می‌دهد که ایرانسل و رایتل توانسته‌اند سهم بازار خود را افزایش دهند و همراه اول روند کاهشی داشته است. طبق اطلاعات گزارش شده در فصلنامه آماری زمستان سال ۱۴۰۰، اپراتور ایرانسل در این بازه زمانی ۶۰میلیون و ۳۷۰ هزار و ۶۰۰ مشترک داشته و سهم بازار ۴۳.۱۰۳ درصد را به خود اختصاص داده است. اپراتور رایتل نیز در همین بازه ۵میلیون و ۱۶۲هزار و ۶۷۰ مشترک داشته که سهم بازاری متناسب با ۳.۶۸۶  درصد را شامل می‌شود.

همچنین در بازه زمانی ذکر شده، اپراتور همراه اول ۷۴میلیون و ۵۲۵هزار و ۶۰۹ مشترک داشته که سهم بازاری معادل ۵۳.۲۱۰ درصد را در بر می‌گیرد. به این ترتیب، ایرانسل و رایتل در مقایسه سه ماه چهارم منتهی به سال ۱۴۰۱ و سال ۱۴۰۰، هر کدام موفق شده‌اند سهم بازارشان را به ترتیب ۰.۲۳۴ درصد و ۰.۰۹۰ درصد افزایش دهند و سهم بازار همراه اول به میزان ۰.۳۲۵ درصد با کاهش روبه‌رو شده است.

نظر شما !!