جزئیات تعطیلی مدارس آذربایجان شرقی

محمد صبوری مدیر روابط عمومی اداره‌کل آموزش و پرورش آذربایجان‌شرقی در گفت‌وگو با فارس اظهار کرد: به‌دنبال بارش برف، یخبندان و برودت هوا  آموزش‌های حضوری  روز یکشنبه پنجم دی ۱۴۰۰ در تمام دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی مناطق زیر تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد شد.

کلیبر

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی شهری و روستایی شیفت صبح تعطیل، و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

تعطیلی شامل امتحانات نهایی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

اهر

آموزش‌های حضوری در تمام دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح و بعد ظهر تعطیل و در شهر اهر مدارس استثنائی، پیش دبستانی و ابتدایی شیفت صبح تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

تعطیلی شامل امتحانات نهایی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

ورزقان

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل و در شهر ورزقان مدارس استثنائی و پیش دبستانی شیفت صبح تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

تعطیلی شامل امتحانات نهایی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

خاروانا

آموزشهای حضوری در تمام دوره های تحصیلی روستایی شیفت صبح تعطیل و از طریق فضای مجازی و شبکه شاد پیگیری خواهد.

تعطیلی شامل امتحانات نهایی نبوده و این آزمونها در موعد مقرر برگزار خواهد شد.

امتحانات داخلی مدارس لغو و برنامه جدید متعاقبا اعلام می شود.

نظر شما !!