جزئیات دخل و خرج سه ماهه بودجه/ جبران کسری 53 هزار میلیاردی با تنخواه+جدول

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین براساس گزارش خزانه داری کل کشور، عملکرد منابع و مصارف بودجه در سه ماهه ابتدایی امسال بالغ بر 189 هزار و 300 میلیارد تومان بوده که حدود 53.1 هزار میلیارد تومان یعنی 28 درصد از رقم مذکور از محل تنخواه گردان خزانه تامین شده است.

براساس این گزارش، مجموعا 136 هزار و 200 میلیارد تومان منابع بودجه در بهار امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از تحقق درآمدها بخصوص درآمدهای مالیاتی و گمرکی بوده است.

در این دوره زمانی، حدود 62 هزار میلیارد تومان درآمدهای مالیاتی و گمرکی محقق شده که نشاندهنده تحقق 76.3 درصدی رقم مصوب بودجه است.  میزان تحقق درآمدهای مالیاتی نسبت به مصوب، 87 درصد و میزان تحقق درآمدهای گمرکی نسبت به مصوب، 24 درصد بوده است.

در سه ماه ابتدایی امسال، صرفا بالغ بر 2.5 هزار میلیارد تومان درآمد ناشی از صادرات نفت و فرآورده های نفتی حاصل شده که حدودا 3 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی است.

همچنین میزان درآمد حاصل از فروش و مولدسازی اموال دولت در بهار امسال هم صرفا 300 میلیارد تومان بوده که نشان می دهد دولت در این زمینه همچنان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کند.

بخش اعظم درآمد 48.6 هزار میلیارد تومانی ناشی از فروش و اگذاری اوراق مالی اسلامی در سه ماه ابتدایی امسال، بخاطر انتشار اسناد خزانه اسلامی بوده که به پرداخت اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای یا همان بودجه عمرانی اختصاص یافته است. در این دوره زمانی، حدود 46 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه اسلامی منتشر شده است.

در بهار امسال، صرفا 2.6 هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی یعنی صرفا حدود 16 درصد رقم مصوب بودجه برای این دوره زمانی به فروش رسیده است که نشان می دهد دولت روحانی در این زمینه هم کارنامه مناسبی نداشته است.

براساس این گزارش، مجموعا 189 هزار و 300 میلیارد تومان از مصارف بودجه در سه ماه ابتدایی امسال محقق شده که بخش اعظم آن ناشی از پرداخت هزینه ها عمدتا پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان و بازنشستگان بوده است.

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین سقف استفاده دولت از تنخواه گردان خزانه براساس قوانین و مقررات رقمی بالغ بر 41.2 هزار میلیارد تومان بود ولی براساس مصوبه شماره 33604/ت 58740 ه مورخ 29 خردادماه 1400 هیات دولت، این رقم به مبلغ 54 هزار و 950 میلیارد تومان افزایش یافت و دولت با استفاده از ظرفیت همین مصوبه، توانست کسری بودجه در خردادماه را جبران نماید.

انتهای پیام/


نظر شما !!