جمهوری آذربایجان سفیر ایران را احضار کرد

به گزارش فارس، رسانه های جمهوری آذربایجان اعلام کردند که وزارت خارجه این کشور سفیر ایران در باکو را در ارتباط با حمله مسلحانه صبح روز جمعه به سفارت این کشور در تهران احضار کرده است.

نظر شما !!