جنبش‌های توئیتری بیشتر از راه‌حل بودن، بیماری است
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین) به نقل از استالیست، مارگارت اتوود، نویسنده شهیر  و فعال سیاسی کانادایی و یکی از بنیان‌گذاران انجمن نویسندگان این کشور درباره موضوع جنبش اخیر زنان در شبکه اجتماعی توئیتر اظهارنظر کرد.

در اکتبر سال 2017 میلادی هشتگ «من_هم» در توئیتر  گسترش پیدا کرد و بارها به اشتراک گذاشته شد. این هشتگ برای محکوم کردن اذیت و آزار جنسی و سایر موارد مشابه مورد استفاده قرار گرفت. وی درباره این هشتگ و جنبش گفته است که چنین اقداماتی نمی‌تواند راه حل مناسبی برای مبارزه با خشونت علیه زنان باشد. وی در گفت‌وگو با رسانه‌ها گفت: «به نظر من این جنبش و حرکت‌هایی شبیه این شعارگونه است و نمی‌توان با این چنین حرکت هایی حقوق زنان را احقاق کرد.»

بسیاری از شرکت‌کنندگان در این جنبش اینترنتی به رمان «سرگذشت ندیمه» اتوود استناد می‌کنند و آن را الگویی برای مبارزه خود می‌‌دانند. کتاب نویسنده مشهور کانادایی تاثیر زیادی در راه‌اندازی این جنبش داشته است. اتوود در اظهارنظر خود می‌گوید: «من از این مسئله خوشحالم که کتاب «سرگذشت ندیمه» انگیزه زیادی در زنان برای گرفتن حق خود داشته است، ولی من نمی‌توانم این گونه جنبش‌ها را تایید کنم.

در سال 2017 میلادی کتاب‌های مارگارت اتوود در انگلستان نسبت به دیگر نویسندگان معاصر بیشترین فروش را داشته است. اتوود در ادامه صحبت‌هایش از دوران دانشجویی خودش می‌گوید که چگونه استاد دانشگاه به او گفته است که به جای نوشتن به ازدواج فکر کند؛ ولی اتوود از سال 1972 به طور تمام وقت شغل نویسندگی را انتخاب می‌کند.

اتوود می‌گوید: «استقلال مالی برای همه زن‌ها چیز خوبی است ولی ارزش محسوب نمی‌شود. هیچ کس به من نگفت که برای خوشبختی باید با یک مرد ثروتمند ازدواج کنم. به نظر من جنبش‌هایی توئیتری مثل «من_هم» نشانه های یک بیماری بزرگتر است که باید از طریق دیگری حل شود.
 

نظر شما !!