جهاددانشگاهی استان مرکزی را در راستای پیشبرد اقدامات یاری خواهیم کرد

حسن میرزاخانی امروز شنبه 4 دیماه در بازدید از مجموعه درمانی جهاد دانشگاهی استان مرکزی، اظهار کرد: جهاددانشگاهی ابتدا فعالیت خود را با اقدامات فرهنگی آغاز کرد و شاید ذهنیت برخی مردم در خصوص فعالیت های این نهاد محدود به همان اقدامات فرهنگی باشد، اما فعالیت های علمی بسیاری در این نهاد انجام شده که قابل توجه هستند.

وی با اشاره به بازدید انجام شده از مجموعه درمانی این نهاد در استان مرکزی اظهار کرد: تجهیزات خوب و پیشرفته و خدمات متنوعی در این مرکز وجود دارد و این مرکز می تواند خدمات خوبی را در حوزه های پزشکی به مردم استان ارائه دهد.

حسن میرزاخانی اظهار کرد: توانمندی ها و خدمات جهاددانشگاهی باید بیش از اینها به جامعه معرفی شود و در واقع این نهاد برای شناساندن ظرفیت های خود نیازمند تبلیغات گسترده تری است تا بتوان از ظرفیت این مرکز در حوزه های مختلف استفاده کرد.

سرپرست معاونت اقتصادی استاندار مرکزی تصریح کرد: ما نیز در استانداری مرکزی با علاقه مندی تا جایی که در حیطه اختیارات ماست، این نهاد را در راستای پیشبرد اقدامات یاری خواهیم کرد و در حد امکان نیز باب حرکت را برای این مجموعه باز خواهیم کرد.

میرزاخانی در ادامه از بخش های مختلف جهاد دانشگاهی بازدید کرد.

انتهای پیام

نظر شما !!