«حاج قاسمی که من می‌شناسم» رونمایی می‌شود

شهید سلیمانی، مرد صداقت بود

شهید سلیمانی، مرد صداقت بود