حذف دفترچه‌های بیمه سلامت از اول دیماه

دکتر عباسی در گفت وگو با فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین افزود: براساس قانون بودجه سال ۱۴۰۰ تمام سازمانهای بیمه‌گر باید از نسخه نویسی الکترونیک استفاده کنند و بیمه‌شدگان عزیز می توانند با ارائه کارت ملی به مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی مراجعه و خدمات درمانی همچون گذشته دریافت کنند.

وی تصریح کرد: با اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و وارد کردن کد ملی بیمار وضعیت همپوشانی بیمه شده در بخش سرپایی مشخص می شود بطوریکه در بخش بستری نیز قبلاً این کار انجام گرفته است.

مدیرکل بیمه سلامت استان اظهار کرد: نسخه های الکترونیکی دارای مزیت های فراوانی همچون شفافیت اطلاعات، انضباط مالی و برنامه ریزی و مدیریت منابع و ایجاد پرونده الکترونیک سلامت ،امکان دریافت اقلام مختلف نسخه از داروخانه های مختلف و سرعت بخشیدن در پرداخت مطالبات موسسات رامی توان برشمرد.

نظر شما !!