حمایت بانک‌های خصوصی از بخش‌های اقتصادی کشور

میزان تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به بخش‌های اقتصادی کشور در پنج ماه ابتدای سال جاری اعلام شد.

به گزارش ایبِنا، بر اساس آمار کانون بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی، از ابتدای سال جاری تا پایان مردادماه امسال مجموعاً سه میلیون و ۳۷۸ هزار و ۱۲۲ میلیارد ریال تسهیلات در شش گروه شامل کشاورزی، صنعت و معدن، مسکن و ساختمان، بازرگانی، خدمات و بخش متفرقه توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی پرداخت شده است.

بر اساس آمار و اطلاعات منتشره در سایت بانک مرکزی در خصوص تسهیلات اعطایی به تفکیک بخش‌های اقتصادی و هدف از دریافت آنها در کل شبکه بانکی، سهم بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از تسهیلات پرداختی بر حدود ۳۷ درصد بالغ شده است.

همچنین تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش به بخش‌های اقتصادی طی پنج ماهه ابتدای سال جاری بالغ‌ بر دو میلیون و ۳۲۹ هزار و ۶۶۳ میلیارد ریال معادل ۶۹ درصد از کل تسهیلات پرداختی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی بوده است.

همچنین در راستای حمایت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی از کارآفرینان و تولیدکنندگان از مجموع یک‌ میلیون و ۱۳ هزار میلیارد ریال تسهیلات پرداختی در بخش صنعت و معدن، معادل ۷۸ درصد آن (مبلغ ۷۹۰ میلیون و ۲۷۶ میلیارد ریال) صرفاً به‌منظور تأمین سرمایه در گردش این مراکز پرداخت شده است. این نکته بیانگر توجه ویژه و اولویت‌دهی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری خصوصی به تأمین منابع مالی بخش‌های مختلف تولیدی و صنعتی به‌منظور رونق اقتصادی در کشور است.

نظر شما !!