حمله توئیتری نماینده مجلس ایران به طالبان

جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت: ادبیات و رفتار گروهک طالبان قابل پیش بینی بود تحجر، حماقت و بی توجهی به قوانین بین المللی در ذات این تربیت یافتگان سرویس‌های امنیتی غرب است؛ نه ما اشرف غنی هستیم و نه نیرو‌های ما سربازان فراری امریکا؛ به طالبان هشدار میدهیم در قبال ملت ایران دچار اشتباه نشوند و صبر ما را آزمایش نکنند.

حمله توئیتری نماینده مجلس ایران به طالبان

نظر شما !!