آخرين اخبار :
امروز:
شما اینجا هستید » صفحه اصلی فرهنگ و هنر » «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» روی پیشخان کتاب‌فروشی‌ها

«خاطرات سیاسی امین‌الدوله» روی پیشخان کتاب‌فروشی‌ها

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه 7 مرداد 1400
«خاطرات سیاسی امین‌الدوله» روی پیشخان کتاب‌فروشی‌ها

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» به بازار کتاب عرضه شد.

این اثر مجموعه‌ای ارزشمند از خاطرات سیاسی میرزا علی خان ملقب به امین‌الدوله است، به عنوان یکی از اسناد مهم و وقایع‌نگاری‌های ارزشمند دوران ناصری به حساب می‌آید.

این کتاب شرح حالی است از میرزا علی خان امین‌الدوله به قلم خود او که از زمان پیوندش با حکومت ناصری، به‌سرعت متصدی مشاغلی شد. به دلیل تصدی مشاغل مهم و حساس در عهد پادشاهی ناصرالدین ‌شاه و مظفرالدین شاه این امکان برای او فراهم شد تا به مسائل پشت پردۀ زمانۀ خویش وقوف یافت و به روایت کم‌وبیش دقیق آن‌ها مبادرت کند.

میرزا علی خان به ذکر گزارش‌هایی دربارۀ مسائل درونی دستگاه حاکم پرداخت: خلق‌وخوی شاه، درباریان، رقابت‌های ایشان، برخی تشکیلات دولتی و پاره‌ای مسائل اقتصادی، بعضی از فسادهای اخلاقی شاه و درباریان و… که این خود موجب شد تا این کتاب سند ارزشمندی در تاریخ اجتماعی ایران و برهه‌هایی از دوره قاجار باشد.

این اثر گوشه‌هایی از زندگی اجتماعی و درباری آن روزگار را آینه‌وار می‌کند.

کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، زیر نظر ایرج افشار در ۳۳۰ صفحه، به قیمت ۹۰ هزار تومان توسط انتشارات امیرکبیر در بازار کتاب عرضه شده است.

انتهای پیام/


نظر شما !!

شما اینجا هستید » صفحه اصلی فرهنگ و هنر » «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» روی پیشخان کتاب‌فروشی‌ها

«خاطرات سیاسی امین‌الدوله» روی پیشخان کتاب‌فروشی‌ها

تاریخ انتشار: پنج‌شنبه 7 مرداد 1400
«خاطرات سیاسی امین‌الدوله» روی پیشخان کتاب‌فروشی‌ها

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» به بازار کتاب عرضه شد.

این اثر مجموعه‌ای ارزشمند از خاطرات سیاسی میرزا علی خان ملقب به امین‌الدوله است، به عنوان یکی از اسناد مهم و وقایع‌نگاری‌های ارزشمند دوران ناصری به حساب می‌آید.

این کتاب شرح حالی است از میرزا علی خان امین‌الدوله به قلم خود او که از زمان پیوندش با حکومت ناصری، به‌سرعت متصدی مشاغلی شد. به دلیل تصدی مشاغل مهم و حساس در عهد پادشاهی ناصرالدین ‌شاه و مظفرالدین شاه این امکان برای او فراهم شد تا به مسائل پشت پردۀ زمانۀ خویش وقوف یافت و به روایت کم‌وبیش دقیق آن‌ها مبادرت کند.

میرزا علی خان به ذکر گزارش‌هایی دربارۀ مسائل درونی دستگاه حاکم پرداخت: خلق‌وخوی شاه، درباریان، رقابت‌های ایشان، برخی تشکیلات دولتی و پاره‌ای مسائل اقتصادی، بعضی از فسادهای اخلاقی شاه و درباریان و… که این خود موجب شد تا این کتاب سند ارزشمندی در تاریخ اجتماعی ایران و برهه‌هایی از دوره قاجار باشد.

این اثر گوشه‌هایی از زندگی اجتماعی و درباری آن روزگار را آینه‌وار می‌کند.

کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، زیر نظر ایرج افشار در ۳۳۰ صفحه، به قیمت ۹۰ هزار تومان توسط انتشارات امیرکبیر در بازار کتاب عرضه شده است.

انتهای پیام/


نظر شما !!

قالب وردپرس