«خاطرات سیاسی امین‌الدوله» چاپ شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی انتشارات امیرکبیر، کتاب «خاطرات سیاسی امین‌الدوله» به کوشش حافظ فرمانفرمائیان، زیر نظر ایرج افشار به‌تازگی توسط انتشارات امیرکبیر منتشر و راهی بازار نشر شده است.

این‌اثر، مجموعه‌ای از خاطرات سیاسی میرزا علی خان ملقب به امین‌الدوله است که به‌عنوان یکی از اسناد مهم و وقایع‌نگاری‌های دوران ناصری به حساب می‌آید.

«خاطرات سیاسی امین‌الدوله» شرح حالی است از میرزا علی خان امین‌الدوله به قلم خود او که از زمان پیوندش با حکومت ناصری، به‌سرعت متصدی مشاغلی شد. به دلیل تصدی مشاغل مهم و حساس در عهد پادشاهی ناصرالدین ‌شاه و مظفرالدین شاه این امکان برای او فراهم شد تا به مسائل پشت پرده زمانه خویش وقوف یافت و به روایت کم‌وبیش دقیق آن‌ها مبادرت کند.

میرزا علی خان به ذکر گزارش‌هایی درباره مسائل درونی دستگاه حاکم پرداخت: خلق‌وخوی شاه، درباریان، رقابت‌های ایشان، برخی تشکیلات دولتی و پاره‌ای مسائل اقتصادی، بعضی از فسادهای اخلاقی شاه و درباریان و… که این خود موجب شد تا این کتاب سند ارزشمندی در تاریخ اجتماعی ایران و برهه‌هایی از دورۀ قاجار باشد. این اثر گوشه‌هایی از زندگی اجتماعی و درباری آن روزگار را آینه‌وار می‌نمایاند.

این‌کتاب با 330 صفحه و قیمت 90 هزار تومان منتشر شده است.

نظر شما !!