خریدهای ناتینگهام فارست تمامی ندارد/ بیست و چهارمین خرید ناتینگهام فارست:  گوستاوو اسکارپا

خریدهای ناتینگهام فارست تمامی ندارد

هافبک برزیلی پالمیراس با قراردادی آزاد به باشگاه ناتینگهام فارست پیوست

نظر شما !!