دانشگاههای اوکراین موردتایید ما نیستند/درخواست ادامه تحصیل فقط در مقطع کارشناسی پذیرفته می شود

دکتر غلامرضا حسن زاده در گفت وگو با فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، ضمن بیان این مطلب به تصمیم وزارت بهداشت در خصوص ادامه تحصیل دانشجویان علوم پزشکی شاغل در دانشگاه های اوکراین گفت: دانشگاه های اوکراین در رشته های علوم پزشکی مورد تایید وزارت بهداشت نیستند و ما مصوبه ای هم در این وزارتخانه داریم که بر اساس آن از سال 2019 انتقال دانشجویان علوم پزشکی به داخل کشور بطور کلی ممنوع است.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به اینکه رشته های پرطرفدار یعنی پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی ما نیاز به ظرفیت های متعدد دارند و ما باید ظرفیت های بیمارستانی، یونیت های دندانپزشکی و فیلدهای آموزشی خود را برای این دانشجویان فراهم کنیم از طرف دیگر این دانشجویان با جان انسان ها سر و کار دارند به همین جهت نمی توانیم بدون توجه به این موارد اقدام به پذیرش دانشجو کنیم. چرا که کیفیت آموزش برای ما اهمیت دارد.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی با تاکید بر اینکه انتقال دانشجویان ایرانی از دانشگاه های غیر معتبر و مراکزی که در لیست اعتبار وزارت بهداشت نباشند صورت نخواهد گرفت، گفت: ما حتی از سال 2019 نیز بطور کلی حتی از هیچ دانشگاه معتبری هم دانشجو به داخل انجام نمی دهیم.

دکتر حسن زاده تاکید کرد: دانشجویان ما که در اوکراین مشغول به تحصیل هستند تنها کاری که می توانند انجام بدهند این است که در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در کشورهای دیگر تحصیل کنند و بعد از تحصیل برای ارزشیابی مدارک خود در داخل کشور اقدام کنند و پس از آن می توانند از آن مدرک در کشور استفاده کنند.

وی خاطرنشان کرد: ما ضمن اینکه نگران همه هموطنان عزیزمان در اوکراین هستیم و آرزوی سلامتی برای آنها داریم، ولی واقعیت این است که ما نمی توانیم آنها را در داخل دانشگاه های کشور در رشته های پزشکی، داروسازی و دندانپزشکی پذیرش کنیم. چرا که اغلب این دانشجویان در این سه رشته پزشکی تحصیل می کنند و ما ظرفیتی برای تحصیل آنها در کشور نداریم.

دبیر شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی افزود: تنها کاری که وزارت بهداشت برای کمک به این دانشجویان می تواند انجام بدهد این است که یا در دانشگاه های معتبر وزارت بهداشت تحصیل و بعدا مدارک آنها ارزشیابی شود و یا اینکه اگر هم به داخل کشور آمدند مدارک خود را همراه داشته باشند و برای تحصیل دررشته های کارشناسی درخواست بدهند تا ما پرونده آنها را بررسی کنیم.

وی تاکید کرد: اگر چنانچه دانشجویی در زمان اعزام در دانشگاه های اوکراین آن دانشگاه مورد تایید وزارت بهداشت ما بوده باشد ما بر اساس همان قوانین تصمیم می گیریم. بنابراین ممنوعیت انتقال دانشجویان شامل کسانی خواهد شد که از سال 2019 اعزام شده باشند اما کسانی که قبل از آن اعزام شده باشند اگر شرایط آئین نامه ما را داشته باشند می توانند درخواست تحصیل درداخل را بدهند اما در شرایط فعلی دانشگاه های اوکراین مورد تایید ما نیستند.

انتهای پیام

نظر شما !!