دانشگر دومین قهرمانی پیاپی را می‌خواهد؛ /  خیال راحت این مدافع از قهرمانی سپاهان

دانشگر دومین قهرمانی پیاپی را می‌خواهد؛

محمد دانشگر یکی از بازیکنان کلیدی تیم فوتبال سپاهان به شمار می‌رود که مورایس حساب ویژه‌ای روی او باز کرده است.

نظر شما !!