دختر دونده افغان به جدول اصلی نرسید

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، کیمیا یوسفی، دونده بانوی کشور افغانستان که با کسب سهمیه المپیک توکیو برای دومین بار روی پیست المپیک می دوید، امروز در دوی صدمتر المپیک دوید اما نتوانست به جدول اصلی راه پیدا کند. یوسفی تجربه دویدن در المپیک ریو را هم دارد.

او پس از این مسابقه در خصوص عملکردش گفت: نتیجه ای که می‌خواستم را نشد بگیرم. برای من فقط شرکت و حضور در این مسابقات مطرح نبود و برای من نتیجه خیلی مهم و مطرح بود و حتی نتوانستم به آن نتیجه‌ای که می‌خواستم نزدیک هم شوم. نمی‌دانم رکوردم ۱۳:۴۰ شد یا ۱۳:۰۴ ولی خیلی زیاد شد و اصلا آن چیزی که من می‌خواستم نشد و انشالله در مسابقات دیگر.

 

او در خصوص دونده ایرانی فرزانه فصیحی گفت: فرزانه فصیحی را می‌شناسم و باهم دوستیم و با هم صحبت کردیم و تا قبل از اینکه به ورزشگاه بیاییم باهم بودیم.

نظر شما !!