درمان رایگان کاشت حلزون شنوایی در سنین طلایی

بهرام عین اللهی گفت: متأسفانه افرادی که در سن کودکی شنوایی خود را از دست داده باشند، گویش شأن نیز دچار مشکل می‌شود. ما یک زمان طلایی داریم که اگر بتوانیم در این زمان پیوند کاشت حلزون انجام دهیم از نظر شنوایی این افراد می‌توانند گویش بهتری نیز داشته باشند.

وی تصریح کرد: این طرحی بود که در وزارت بهداشت به صورت رایگان علیرغم اینکه کاشت حلزون بیشتر از ۲۰۰ میلیون قیمت دارد، آن را انجام می‌دهیم و هم خدمات پزشکی این افراد را کلاً رایگان انجام می‌دهیم و امیدواریم امسال بتوانیم تمام افرادی که در این سنین طلایی هستند و دچار کم شنوایی یا ناشنوایی هستند، درمان کنیم.

نظر شما !!