دستور وزیر بهداشت برای رسیدگی فوری به مصدومان حادثه قطار شهری تهران

به گزارش وبدا، بهرام عین اللهی در دستوری از روسای معاون درمان وزارت بهداشت و روسای سازمان اورژانس کشور و دانشگاه های علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران و ایران خواست با فوریت به وضعیت مصدومان حادثه قطار شهری تهران در محدوده چیتگر رسیدگی کنند.

به تاکید وزیر بهداشت، جعفر میعادفر رییس سازمان اورژانس کشور به نمایندگی از وزیر بهداشت، هماهنگی های لازم را انجام دهد.

وزیر بهداشت همچنین تاکید کرد که همه دستگاه های ذکر شده باید با بسیج همه امکانات بهداشتی و درمانی به وضعیت مصدومان این حادثه رسیدگی کنند و تا حصول بهبودی کامل این مصدومان خدمات رسانی ادامه داشته باشد.

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین دو قطار مترو تهران‌ و کرج ساعت ۷ و ۸ دقیقه روز چهارشنبه در ایستگاه چیتگر با هم برخورد کردند.

بر اساس اعلام سخنگوی اورژانس کشور، در این حادثه ۲۲ نفر مصدوم شدند.

نظر شما !!