ذاکری: موقع طراحی پرتره سردار سلیمانی بهت‌زده بودم

       

نظر شما !!