رئیس پلیس تل آویو برکنار شد

ایتامار بن گویر وزیر امنیت داخلی اسرائیل پنجشنبه شب رئیس پلیس تل آویو را برکنار کرد.

به گزارش ایرنا از خبرگزاری “سما” فلسطین، هرچند گفته شده که برکناری این افسر پلیس به خاطر تانواتی در کنترل تظاهرات روز پنجشنبه بوده، اما علت اصلی را می توان در عدم اطاعت و سرپیچی از بن گویر دانست.

وی گفت: پلیس برخلاف دستوراتی که در خصوص برخورد با تظاهرات علیه اصلاح نظام قضایی به آنها داده بودند، عمل کرده و کار خودشان را انجام می دادند.

پیش از این شماری از افسران اسرائیلی از جمله یعقوب شبتای رئیس پلیس اسرائیل به بن گویر به خاطر آن که وی از پلیس خواسته بود که با معترضان با خشونت و شدت برخورد کنند، اعتراض کرده بودند.

شبتای گفته بود که معترضان هرج و مرج طلب یا تروریست نیستند و نباید با آنها با خشونت رفتار کرد.

بن گویر که تندروترین وزیر کابینه اسرائیل است در ماه های اخیر با اعمال خشونت علیه زیردستان و نیز مردم فلسطین، موجب تشدید تنش ها در سرزمین های اشغالی شده است.

نظر شما !!