رئیس کانون عالی شوراها به وزیر کار : پیش نویس برنامه هفتم توسعه، نابودی حقوق بنیادی کار است / دستور تشکیل جلسه دهید

رئیس كانون عالی شورهای اسلامی كار كشور در نامه ای به وزیر تعاون، كار و رفاه اجتماعی خواستار تشكیل جلسه ای با وی درباره پیش نویس برنامه هفتم توسعه كشور شد.

به گزارش عصر خبر، در نامه اولیا علی بیگی به صولت مرتضوی تصریح شده است كه پیش نویس لایحه برنامه هفتم توسعه در جهت تضییع حقوق بنیادی كار می باشد كه موجبات نارضایتی و نگرانی های عمیق در میان كارگران شده است.

نامه سرگشاده به وزیر کار : پیش نویس برنامه هفتم توسعه، نابودی حقوق بنیادی کار است / دستور تشکیل جلسه دهید

نظر شما !!