رباعیات شاعر ایرانی برای مرحوم رجایی/ در روز غدیر خم «رجایى» رفتى!

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین محمدمهدى عبداللهى از شاعران کشورمان چند رباعی تازه سروده خود را تقدیم زنده یاد «محمدسرور رجایى» که در روز عید غدیر خم آسمانى شد، کرد.

اى جان پدر، بگو کجایى؟ رفتى!
دلتنگ شهیدان خدایى رفتى!
مهمان همان برکه برکت گشتى
در روز غدیر خم، «رجایى» رفتى!

****
ماتم زده از غمت در این روز سرور
در هجر تو شد شب درازم بى‌نور
رفتى و سلام ما به مولا برسان
اى سرور من، رجایىِ شعر و شعور

****
آیینه ناب همزبانى شد و رفت
مهمان امام مهربانى شد و رفت
آن سرور شعر و عاشق نام على 
در روز غدیر آسمانى شد و رفت

انتهای پیام/


نظر شما !!