رسمی: نیکولو زانیولو به گالاتاسرای پیوست

باشگاه رم تایید کرد که نیکولو زانیولو، ستاره جوان این باشگاه، به گالاتاسرای ترکیه فروخته شد.

نظر شما !!