رضاشاه و آتاتورک در ترکیه (عکس)

در خرداد ماه 1313، رضاشاه تنها مسافرت خارجی خود را با حرکت به سمت ترکیه آغاز کرد. او در رأس یک هیأت 17 نفره که اکثرشان نظامی بودند، به این سفر مبادرت کرد.

تاریخ معاصر عکسی از ‌مصطفی کمال آتاتورک میزبان رضاشاه در سفر او به ترکیه، سال 1313 را منتشر کرد.

رضاشاه و آتاتورک در ترکیه

 

 

نظر شما !!