رونالدو به رکورد اوزه بیو نرسید

با تعویض در دقیقه 81 کریستیانو رونالدو موفق به کسب یک رکورد فردی دیگر نشد.

نظر شما !!