رونالدینیو:/ بارسلونا باید شماره مسی را بازنشسته کند

به گزارش “فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین”، لیونل مسی، کاپیتان بارسا، پس از به پایان رسیدن قراردادش در تاریخ 30 ژوئن اکنون بازیکن آزاد محسوب می شود، هر چند گزارش شده که او با کاتالان‌ها بر سر قراردادی پنج ساله و کاهش 50 درصدی دستمزدش به توافق رسیده است.

اما برای ثبت قرارداد جدید مسی، بارسا باید سر و سامانی به شرایط مالی خود داده و در دستمزدهای پرداختی خود کاهش های چشمگیری را صورت دهد.

 

 

 

 

بارسا تا سی و یکم ماه آگوست، که آخرین روز از پنجره نقل و انتقالاتی است، فرصت دارد تا قرارداد مسی را ثبت کند ولی بلوگرانا می خواهد تا همه چیز پیش از آغاز لالیگا در پانزدهم آگوست به سرانجام رسیده باشد.

 

رونالدیفرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین ستاره برزیلی سابق بارسا که به مسی در شروع فوتبالش کمک زیادی کرد، به این فوق ستاره آرژانتینی توصیه کرد که هر طور شده در بارسا بماند.

 

 

 

 

او به توتومرکاتو وب گفت:« لئو باید بماند چرا که جزئی از تاریخ بارسلوناست. معتقدم مسی باید در بارسا بازنشسته شود و البته امیدوارم به این زودی ها هم خداحافظی نکند. زمانی که او فوتبال را کنار بگذارد، شماره اش هم باید بازنشسته شود و هیچکس دیگر نباید شماره 10 بارسا را به تن کند.»

 

رونالدیفرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین در مورد قهرمانی مسی با آرژانتین در کوپا آکه ریکا که با پیروزی بر برزیل همراه بود، گفت:« طبعا به خاطر شکست تیم کشورم ناراحت و غمگین بودم ولی از سوی دیگر برای مسی بسیار خوشحال شدم که بالاخره در رده ملی هم به قهرمانی دست پیدا کرد.»

 

نظر شما !!