زلزله ۵ ریشتری قلعه‌قاضی در استان هرمزگان را لرزاند + جزئیات

به گزارش فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از بندرعباس، ‌زمین‌لرزه‌ای به بزرگی 5 ریشتر در عمق 15 کیلومتری زمین استان هرمزگان ـ حوالی قلعه قاضی را لرزاند.

گزارش مقدماتی زمین‌لرزه

 بزرگی: 5
 محل وقوع: استان هرمزگان – حوالی قلعه قاضی
 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1400/10/06 11:01:56
طول جغرافیایی: 56.27
عرض جغرافیایی: 27.58
عمق زمین‌لرزه: 15 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:
30 کیلومتری قلعه قاضی (هرمزگان)
36 کیلومتری تخت (هرمزگان)
37 کیلومتری فین (هرمزگان)
     
 نزدیکترین مراکز استان:
43 کیلومتری بندرعباس
311 کیلومتری کرمان

نظر شما !!