زمانه ابن‌سینا بررسی می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز فرهنگی شهر کتاب، بیست ودومین نشست از مجموعه درس‌گفتارهایی درباره‌ بوعلی سینا با عنوان «درنگی در زمانه ابن‌سینا»‌ روز چهارشنبه ۱۳ مرداد در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‌شود.

یکی از دوران‌هایی که اسلام در اوج شکوفایی قرار داشته است، دورانی است که از آن به رنسانس اسلامی یاد می‌شود. این دوران که شامل دو قرن سوم و چهارم است همزمان با شکل‌گیری دولت سامانیان و آل بویه است. توجه سامانیان و آل بویه به فرهنگ و دانش در دستیابی به چنین پیشرفتی سهم بزرگی داشته است.به گفته برخی از محققان، سامانیان خوش‌رفتارترین شاهان و فرهنگ‌پرورترین ایشان بوده‌اند.

قرن چهارم چه ویژگی‌هایی داشته که قرن طلایی فرهنگ و تمدن ایران و اسلام نامیده شده است. چه شرایطی باعث شده که بزرگانی در علم و ادب همچون زکریای رازی، ابوریحان بیرونی، فارابی، فردوسی، رودکی، ابوسعید ابوالخیر و ابن سینا دراین دوره بالیده‌اند؟ زمینه و زمانه‌ ابن سینا چه مقدار در شکوفایی دانشمندانی چون او موثر بوده است؟

پاسخ به این‌سوالات در نشست «درنگی در زمانه ابن‌سینا» با حضور و سخنرانی مهدی سیدی پژوهشگر تاریخ و ادبیات همراه است.

این‌برنامه روز چهارشنبه ۱۳ مرداد از ساعت ۱۱ صبح در مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار و به‌طور زنده از اینستاگرام مرکز فرهنگی شهرکتاب به نشانی ketabofarhang، تلگرام این مرکز به نشانی bookcitycc و صفحه‌ آن در پایگاه اینترنتی آپارات پخش می‌شود.

نظر شما !!