زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن فارسی با «چراغ مطالعه» بازخوانی می‌شود
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران‌(فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین)، به نقل از روابط  عمومی برنامه چراغ مطالعه، چهل‌و‌هفتمین قسمت برنامه چراغ مطالعه، سه‌شنبه 10 اسفند‌ماه از شبکه چهارسیما پخش خواهد شد.

در بخش «چی را چطور بخوانیم؟»، محمد حنیف درباره «رمان دینی» و اینکه چطور باید آثار مرتبط با این حوزه را خواند، سخن خواهد گفت و منابعی را برای مطالعه معرفی می‌کند.

مظهرالاسلام دانشجوی بنگلادشی ادبیات و زبان فارسی در ایران مهمان بخش «فارسی وار» است. عنوان گفت‌وگوی این دانشجو با سجاد نجفی درباره «بنگلادش و زبان فارسی» خواهد بود.

بخش پایانی این قسمت از برنامه چراغ مطالعه، بخش «تجربه خواندن» است که در آن منصور زرتشت، درباره تجربه خواندن کتاب «قاف: بازخوانی زندگی آخرین پیامبر از سه متن کهن فارسی» نوشته یاسین حجازی صحبت می‌کند. در بخش مرور اخبار، مهمترین اخبار حوزه‌ کتاب، نشر و ترجمه بررسی خواهد شد.

 برنامه کتاب‌محور «چراغ مطالعه» سه‌شنبه‌ها ساعت 21 و تکرار آن ساعت 14 چهارشنبه‌ها از شبکه چهار سیما پخش می‌شود.

نظر شما !!