سجادی: امیدوارم در هفته تربیت بدنی هفته‌ای شاداب را در پیش داشته باشیم

به گزارش خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، حمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان در آغاز هفته تربیت‌بدنی با حضور در دریاچه خلیج‌فارس در چیتگر در مراسم پیاده‌روی که از سوی فدراسیون همگانی برگزار شد، شرکت کرد.

وی گفت: روز 26 مهر ماه روز ملی ورزش و تربیت بدنی را به عموم ملت تبریک می‌گویم. امیدوارم برای جامعه ورزش هم مبارک باشد. همچنین هفته پیش‌رو، هفته‌ای پر بار  باشد و مجددا با همایش‌ها و برنامه‌های مختلف ورزشی که پیش بینی شده مجددا نشاط و شادابی را در پیش داشته باشیم. به قول معاون فرهنگی و همگانی وزارت ورزش که گفتند این هفته آغازی برای یک سال پویایی و کار برای ورزش باشد، این هفته را آغاز کردیم‌.

 

ادامه دارد…

نظر شما !!