سروده جدید «سیار»/ میاویزید از چرخ هواپیمای آمریکا!

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین محمد مهدی سیار در واکنش به اتفاقات اخیر منطقه شعری سرود که در ادامه می‌خوانید:

برادرها! برادرها! برادرها! برادرها!
میاویزید از چرخ هواپیمای آمریکا!

میاویزید از چرخش که چرخ گوشت خواهد شد
میاویزید از بال و دمش…هر قدر هم زیبا

خود دنیاست این چرخ و فلک باز عبوس پیر
زمین خواهد زد آن‌کس را که با خود می‌برد بالا

مگیر اما بر او خرده، که او خود هم زمین خورده
صعودش هم سقوطی بود این دیو هوس‌پیما

پر و بالی نمانده بر تنش این بینوا کرکس
دمی دارد که آن هم چیده خواهد شد به دست ما!

وی در توضیحی نوشت: توضیح اینکه مخاطب این شعر نه آن بینوایان افغانند…مخاطب، همانانند که خود دانند…

انتهای پیام/


نظر شما !!