«سنجش در مشاوره شغلی» منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «سنجش در مشاوره شغلی» تالیف محمدرضا عابدی و لیلا حق‌شناس از سوی سازمان سمت با شمارگان ۵۰۰ نسخه و قیمت ۷۱ هزار تومان منتشر شد.

نویسندگان در مقدمه کتاب آورده‌اند: «در حوزه اندازه‌گیری، ارزیابی، ارزشیابی و سنجش تعداد کتاب‌هایی که به فارسی ترجمه یا تألیف شده‌اند، نسبتاً زیاد است. دانشجویان و متخصصانی که با این حوزه‌ها سروکار دارند، چه در زمینه نظری و چه در زمینه کاربردی، به‌راحتی به متون آن حوزه‌ها دسترسی دارند. در خارج از کشور و در حیطه بین‌المللی هم وجود کتاب و مجلات زیاد نشان‌دهنده توجه به این حوزه‌هاست. مشاوره شغلی یکی از رشته‌ها و گرایش‌هایی است که با سنجش سروکار زیادی دارد. به نظر می‌رسد این رشته با کار پارسونز و در واقع با سنجش آغاز شده است و اکنون که نظریه‌های فرامدرن در مشاوره شغلی ارائه شده‌اند، سنجش نه‌تنها ابزار تشخیص که ابزار مداخله نیز هست. انگیزه اصلی تألیف این کتاب نبود کتابی خاص برای دانشجویان و متخصصان مشاوره شغلی در ایران است. نگارش کتاب مدت زیادی طول کشید، زیرا نویسندگان به دنبال ترسیم نیم‌رخی جامع به منظور سنجش در مشاوره شغلی بودند.»

کتاب با پایه‌های اصلی سنجش آغاز می‌شود که در تمام رشته‌ها مبنای کار محسوب می‌شود. سپس درباره متغیرهای محتوایی بحث می‌شود که در مشاوره شغلی سنتی مرسوم است و شیوه‌های سنجش هر کدام به‌طور مفصل ارائه می‌شود. متغیرهای محتوایی، یعنی سلامت روان، شخصیت، ارزش‌ها، رغبت، چشم‌انداز زمانی، هوش، هوش هیجانی، استعداد و پیشرفت، متغیرهایی هستند که مورد توجه همه متخصصان رشد شغلی است. برخی متخصصان از متغیرهای محتوایی عبور می‌کنند و سراغ متغیرهای فرایندی می‌روند. این متغیرها عبارت‌اند از: هویت شغلی، بلوغ شغلی، انطباق‌پذیری شغلی، آمادگی انتخاب شغلی و تصمیم‌گیری شغلی. علاوه بر جهت‌گیریِ متمرکز بر نوع متغیر، نوع سنجش نیز متفاوت است. برخی متخصصان بر سنجش کمّی و برخی دیگر بر سنجش کیفی تأکید می‌کنند؛ بنابراین، سنجشی با عنوان سنجش کیفی نیز به کتاب اضافه شده است تا این نوع جهت‌گیری را در برگیرد.»

در این کتاب بر ساده‌نویسی و کاربردی بودن تمرکز شده است؛ بنابراین کمتر به جنبه‌های نظری پرداخته شده است تا مشاوران به‌صورت عملی بهتر بتوانند از آن استفاده کنند. این کتاب می‌تواند زمینه خوبی برای بحث در حوزه سنجش در مشاوره شغلی تلقی شود. کتاب حاضر برای دانشجویان رشته مشاوره گرایش مشاوره شغلی در مقطع کارشناسی ارشد به عنوان منبع اصلی درس «تهیه و کاربرد آزمون‌های روانی در مشاوره شغلی تدوین شده است. امید است علاوه بر جامعه دانشگاهی، سایر علاقه‌مندان نیز از آن بهره‌مند شوند.

کتاب در چهار بخش و سیزده فصل موضوعات بنیادهای سنجش، سنجش محتوا، سنجش فرایندها و سنجش کیفی مورد بحث و بررسی قرار می‌دهد.

در پشت جلد این کتاب نیز آمده است: «مشاوره شغلی از رشته ها و گرایش‌هایی است که با سنجش سروکار زیادی دارد. به نظر می‌رسد این رشته با کار پارسونز و درواقع با سنجش آغاز شده است و اکنون که نظریه‌های فرامدرن در مشاوره شغلی ارائه شده‌اند، سنجش نه تنها ابزار تشخیص که ابزار مداخله نیز هست.»

نظر شما !!