شباهت عجیب لستر و اس خوزستان: سقوط!

«فکر می‌کنم قهرمانی لسترسیتی بزرگترین شگفتی ورزشی است. نمی‌توانم تصور کنم اتفاقی عجیب‌تر از این رخ بدهد.»این صحبت‌های گری لینه کر بعد از قهرمانی این تیم است.

نظر شما !!