شمار بالای بی‌خانمان‌ها در آلمان

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین به نقل از روزنامه “پاسایر نویه پرسه”، بر اساس ارزیابی ها در آلمان حدود 45 هزار بی خانمان درسال 2020 در خیابان ها به سر می بردند. این خبر را انجمن فدرال کمک به بی خانمان ها در آلمان اعلام کرده است.

تعداد کل افرادی که در طول این سال بدون یک آپارتمان شخصی با قرارداد اجاره ای یک ساله بودند هم حدود 256 هزار نفر و بیشتر از تعداد این افراد در سال 2018 با 237 هزار نفر بوده است. علاوه بر این حدود 160 هزار پناهنده هم هستند که در محل اقامت مشترک یا اقامتگاه های دیگر زندگی می‌کنند.

انجمن فدرال کار بر این عقیده است که بحران کرونا منجر به افزایش تعداد بی خانمان ها و افراد بدون آپارتمانی شخصی و اجاره ای شده است. “ورنا روزنکه” مدیر عامل این انجمن فدرال در آلمان در این باره گفته است: اکثر افراد بدون اقامتگاه مجرد هستند. در آلمان برای این گونه افراد و همچنین زنان تنها آپارتمان ارزان قیمت وجود ندارد.

وی برنامه های دولت جدید آلمان برای مقابله با کمبود مسکن ارزان را کافی ندانست.

در برلین در یک سرشماری سیستماتیک روزانه حدود 2 هزار بی خانمان در سال 2020 شناسایی شده است، که البته بر اساس اطلاعات نهادهای مربوطه آمارهای واقعی بیشتر ازاین است چرا که همه اقامتگاه ها و جایگاه های خواب در این آمارها لحاظ نشده است.

انتهای پیام/

نظر شما !!