شهرداری گرگان، نفت عراق را صد تایی کرد

شهرداری گرگان در سومین بازی خود در بسکتبال باشگاههای غرب آسیا مقابل نفت عراق به برد مقتدرانه رسید.

نظر شما !!