شهریار خلیلی بار دیگر مدیرعامل به‌پرداخت ملت شد

بر اساس تصمیمات جدید هیئت‌مدیره شرکت به‌پرداخت ملت، شهریار خلیلی، جایگزین محمدرضا نمازی شد و برای دومین‌بار مدیرعاملی شرکت به‌پرداخت ملت را بر عهده گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت به‌پرداخت ملت، مراسم تودیع محمدرضا نمازی و معرفی خلیلی به‌عنوان مدیرعامل، شنبه چهارم دی‌ماه با حضور علی حکیم‌جوادی، مدیرعامل هلدینگ فن‌آوران هوشمند بهسازان فردا و اعضای هیئت‌مدیره شرکت به‌پرداخت ملت در محل سالن جلسات این شرکت برگزار شد.

شهریار خلیلی از مردادماه ۱۳۹۷ تا اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹، مدیرعاملی شرکت به‌پرداخت ملت را بر عهده داشته است. او همچنین مدیرکلی بانکداری شخصی بانک ملت، رئیس هیئت‌مدیره شرکت به‌پرداخت ملت و مدیرعاملی شرکت زیرساخت امن خدمات تراکنشی از اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۹ تا آذرماه ۱۴۰۰ را در کارنامه خود دارد.

نظر شما !!