شیخ عیسی قاسم: باوجود همه محدودیت‌ها مجالس عزای حسینی در بحرین برگزار می‌شود

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین به نقل از شبکه المنار، آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در دهمین شب مراسم عزاداری امام حسین (ع) اعلام کرد که در حال حاضر امت اسلامی دچار حالت دودستگی آشکار در 2 جبهه شده است: جبهه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی به سرکردگی ایالات متحده و در مقابل آن جبهه مقاومت که ارزش‌های اسلامی را درک می‌کند و اجازه پیروزی به یزید زمانه یعنی آمریکا را نمی‌دهد.

شیخ عیسی قاسم تصریح کرد که جنگ مذهبی در بحرین وجود ندارد و محدودیت‌هایی که برای برگزاری مراسم عاشورای حسینی در بحرین شاهد آن هستیم یک جنگ سیاسی است نه مذهبی. اما با وجود همه این محدودیت‌ها و با وجود همه این فشارها مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار خواهد شد.

پیش از این علمای بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات ضد دینی دولت آل خلیفه علیه شعایر دینی به ویژه احیای مراسم محرم، بهانه قرار دادن مسایل بهداشتی را یک دستاویز بی پایه و اساس توصیف و تاکید کردند آن چه که شاهد آن هستیم تفسیری جز ادامه سیاست‌های ضد مذهبی و حملات ضد دینی سازمان دهی شده علیه شعایر دینی که سال به سال هم شدت بیشتری می گیرد، ندارد.

روحافرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینن بحرینی با اشاره به تعهد و پایبندی مردم بحرین به شیوه نامه‌های بهداشتی تاکید کرد، هیچ مکانی در بحرین پایبند تر از مواکب حسینی به شیوه نامه‌های بهداشتی وجود ندارد اما دولت آل خلیفه صرفا برای سرکوب مردم و مبارزه با برگزاری این شعایر مسایل بهداشتی را بهانه قرار می‌دهد.

روحافرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینن بحرینی در پایان بیانیه خود ضمن محکومیت اقدامات دولت آل خلیفه در سرکوب برگزاری شعایر دینی و محدود کردن آزادی‌های دینی خواهان توقف فوری این تجاوزات و سیاست‌های سازمان یافته در سرکوبگری دینی علیه مردم این کشور شدند.

به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین به نقل از شبکه المنار، آیت الله شیخ عیسی قاسم، رهبر شیعیان بحرین در دهمین شب مراسم عزاداری امام حسین (ع) اعلام کرد که در حال حاضر امت اسلامی دچار حالت دودستگی آشکار در 2 جبهه شده است: جبهه عادی‌سازی با رژیم صهیونیستی به سرکردگی ایالات متحده و در مقابل آن جبهه مقاومت که ارزش‌های اسلامی را درک می‌کند و اجازه پیروزی به یزید زمانه یعنی آمریکا را نمی‌دهد.

شیخ عیسی قاسم تصریح کرد که جنگ مذهبی در بحرین وجود ندارد و محدودیت‌هایی که برای برگزاری مراسم عاشورای حسینی در بحرین شاهد آن هستیم یک جنگ سیاسی است نه مذهبی. اما با وجود همه این محدودیت‌ها و با وجود همه این فشارها مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام برگزار خواهد شد.

پیش از این علمای بحرین در بیانیه‌ای با اشاره به اقدامات ضد دینی دولت آل خلیفه علیه شعایر دینی به ویژه احیای مراسم محرم، بهانه قرار دادن مسایل بهداشتی را یک دستاویز بی پایه و اساس توصیف و تاکید کردند آن چه که شاهد آن هستیم تفسیری جز ادامه سیاست‌های ضد مذهبی و حملات ضد دینی سازمان دهی شده علیه شعایر دینی که سال به سال هم شدت بیشتری می گیرد، ندارد.

روحافرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینن بحرینی با اشاره به تعهد و پایبندی مردم بحرین به شیوه نامه‌های بهداشتی تاکید کرد، هیچ مکانی در بحرین پایبند تر از مواکب حسینی به شیوه نامه‌های بهداشتی وجود ندارد اما دولت آل خلیفه صرفا برای سرکوب مردم و مبارزه با برگزاری این شعایر مسایل بهداشتی را بهانه قرار می‌دهد.

روحافرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشینن بحرینی در پایان بیانیه خود ضمن محکومیت اقدامات دولت آل خلیفه در سرکوب برگزاری شعایر دینی و محدود کردن آزادی‌های دینی خواهان توقف فوری این تجاوزات و سیاست‌های سازمان یافته در سرکوبگری دینی علیه مردم این کشور شدند.

کانال تلگرامی جمعیت الوفاق بحرین، دو روز قبل گزارش داد که  نیرو‌های رژیم آل خلیفه دو جوان بحرینی را که در مراسم عزاداری امام حسین علیه السلام در شهر «حمد» شرکت کرده بودند دستگیر کردند.

انتهای پیام/

نظر شما !!