طراحی‌های فرهاد گاوزن در چهارمین بازار کتاب هنری
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین)، طراحی‌های گاوزن یکی از بهترین نمودها و نمونه‌های موفق مسیر هنرمندِ تعریف شده در چارچوب معاصر را ترسیم می‌کند.

امیر نصری، دانشیار فلسفه‌ی هنر دانشگاه علامه طباطبایی، در استیتمنت این ارائه چنین نوشته است: «طراحی در یک کتاب می‌تواند از سر تفنن هنرمند باشد یا این که فراتر از یک کار تفننی باشد و به کتاب چاپی همچون یک مدیوم بنگرد. طراحی فرهاد گاوزن در کتاب‌ها از این سنخ هستند. در طراحی پرتعداد اتاق زجر چنین رویکردی را ملاحظه می‌کنیم. آن‌ها از جنس تشعیر به معنای سنتی نیستند که کارکردی کاملا تزیینی دارد و تصویرسازی هم نیستند. در فرآیند تصویرسازی متن اصل است و تصوير فرع بر آن.»

پروژه‌های باشگاه با رویکرد شناسایی و پرورش هنرمندان معاصر و تمرکز بر نمایش مدیای مبتنی بر تصویر آغاز به کار کرده است. در همین راستا باشگاه سعی بر ایجاد ایونت‌های تخصصی، شرکت در آرت‌فرها و تولید محتوای آموزشی، ضمن شناسایی و پرورش هنرمندان دارد. باشگاه به دنبال تمایزهاست و طراحی‌های فرهاد گاوزن با به چالش کشیدن ذهن مخاطب این تمایز را با خطوط خود ایجاد می‌کند.

نظر شما !!