عمران زاده: به خدا ما زیاد نخوابیدیم!

مربی آلومینیوم اراک وقت کشی بازیکنان این تیم را تکذیب می کند.

نظر شما !!