عنایتی: حتی یک موقعیت هم به تراکتور ندادیم

به گزارش خبرنگار ورزشی خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، رضا عنایتی پس از برتری یک بر صفر تیمش مقابل تراکتور اظهار داشت: بازی قدرتمندی را از دو تیم دیدیم. شرایط زمین به ما اجازه نداد فوتبالی را که می‌خواستیم، در زمین ارائه کنیم. به مجموعه خودم و بازیکنان باغیرت هوادار تبریک می‌گویم. با تیم بزرگی بازی داشتیم و بسیار خوشحالم که همانند دیدار قبلی، حتی یک موقعیت هم به حریف ندادیم که این موضوع برای من ستودنی است. این اتفاق نشان می‌دهد بازیکنان ما به خودباوری خوبی رسیده‌اند و کار تیمی بسیار خوبی در فاز دفاعی انجام می‌دهیم.

ادامه دارد …

نظر شما !!