عکسی دیده نشده از اولین اسکناس در ایران!

۷۲۵سال پیش در چنین روزی، گیخاتوخان مغول که حاکم ایران بود، فرمان چاپ پولی کاغذی به نام چاو مبارک را داد.

عکسی دیده نشده از اولین اسکناس در ایران!

این پول کاغذی در چاوخانه تبریز تولید شد.

مردم که تمایلی به معامله با این پول نداشتند، آن را چاو نامبارک می‌نامیدند و گیخاتوخان مجبور شد به مدت کوتاهی فرمان چاپ آن را لغو کند.

منبع: خبر فوری

نظر شما !!