فارس: بازداشت یکی از عوامل نا‌امنی‌های اخیر سیستان و بلوچستان

مولوی عبدالعزیز عمرزهی یکی از عوامل تاثیرگذار در اغتشاشات و ناامنی‌های سیستان و بلوچستان بازداشت شد.

به گزارش فارس؛ مولوی «عبدالعزیز عمرزهی» یکی از اتباع بیگانه و عوامل بیگانه تاثیرگذار در اغتشاشات و ناامنی‌های سیستان و بلوچستان امروز توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده است.

نظر شما !!