فرق لندکروز و 206 به روایت تصویر (آقای میرسلیم هم کلیک کنند!)

عصر ایران – آقای مصطفی میرسلیم، حامی خودروسازان در مجلس شورای اسلامی در یک مناظره تلویزیونی گفته است که فرقی بین لندکروز و 206 وجود ندارد و طرف مناظره اش آقای جلال رشیدی کوچی پاسخ داده که یعنی اگر با هر دو تصادف کردید هیچ مشکلی پیش نمی آید؟

 این تصاویر که تصادف این دو خودرو را نمایش می دهند، تنها ناظر یکی از فرق های کوچک(!) این دو خودرو هستند.
البته که می دانیم شرایط تصادف در نتیجه آن موثر هستند ولی در کل، لندکروز این است و 206 آن!

نکته غم انگیز: می بینید چه چیزهایی را باید به بعضی ها توضیح دهیم؟!

  لندکروز بعد از یک تصادف سخت

تصادف لندکروز
206 بعد از یک تصادف سخت
تصادف 206
ادامه 206 را کمی پایین تر ببینید
.
.
.
.
.
دو تکه شده!
تصادف 206

نظر شما !!