فیلم لحظه حمله مسلحانه به سفارت جمهوری آذربایجان در تهران

رئیس پلیس پایتخت از دستگیری فرد مهاجم به سفارت آذربایجان خبر داد.

 

نظر شما !!