قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی: باید با هم افزایی بین شرکت‌های اقتصادی و دانشگاه‌ها مشکلات را حل کرد

به گزارش خبرگزاری فرماندهی، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین، بزرگترین و به روز ترین پایگاه خبری مبتنی بر هوش مصنوعی و ماشین لرنینگ و یادگیری ماشین از مشهدمقدس، مالک رحمتی امروز در مراسم افتتاحیه «رویداد تحول دانشگاهی با محوریت اندیشمندان صنعتی» که به منظور تعامل نظام‌مند دانشگاه و صنعت در سالن شهید سلیمانی پردیس خواهران دانشگاه بین المللی امام رضا(ع) برگزار شد،اظهارداشت: آموزش همواره یکی ازمهم‌ترین مراحل تکامل دانش و دانشگاه است  به وطریکه در گذشته دانشگاه‌ها برپایه آموزش فعالیت می‌کردند اما در ادامه متوجه شدند که تنها آموزش کفایت نمی‌کند و باید بحث تحقیق و پژوهش را نیزدر دانشگاه‌ها مورد توجه قرار دارد.

وی افزود: اما امروز در کنار آموزش، تحقیق وپژوهش دانشگاه‌ها به مقوله جدیدی به نام فناوری روی آورده‌اند و در اولویت قرار گرفته است البته مقوله‌های آموزش، پژوهش و فناوری مقدمه کار هستند و  محوریت کارآفرینی، تولید و مهارت افزایی مد نظر قرار گرفته است.

قائم مقام تولیت آستان قدس رضوی با بیان اینکه بسیاری از دانشگاه‌ها در کنار کارهای علمی به مقوله کارآفرینی به معنای تولید صنعت و کارخانه توجه کردند اظهارداشت: امروز مطالبه آستان قدس رضوی از دانشگاه نسل چهارم؛ کارآفرینی، مهارت‌افزایی و تولید است.

رحمتی تصریح کرد: رسالت سنگینی بر دوش دانشگاه‌های کشور نهاده شده است چرا که امروز ظرفیت توان تولید و تکیه بر اتکاء داخلی در دانشگاه‌ها اتفاق می‌افتد.

نظر شما !!